Rada Nadzorcza Międzynarodowych Targów Łódzkich Spółki Targowej Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy al. Politechniki 4, zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Międzynarodowych Targów Łódzkich Spółki Targowej Sp. z o.o. za rok 2017

oraz sporządzenie opinii wraz z raportem o tym, czy sprawozdanie finansowe jest prawidłowe oraz rzetelne i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy Spółki.

Zainteresowane podmioty proszone są o składanie ofert z dopiskiem „Oferta na badanie sprawozdania finansowego Międzynarodowych Targów Łódzkich Spółki Targowej Sp. z o.o.” do dnia 09 listopada 2017 roku. Oferty złożone po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane.

Dopuszcza się następującą formę składania ofert:

  • osobiście w siedzibie Spółki, tj. Międzynarodowych Targach Łódzkich Spółce Targowej Sp. z o.o., al. Politechniki 4, 93-590 Łódź, (pok. 173),
  • pocztą tradycyjną lub poczta kurierską na adres Spółki tj. Międzynarodowych Targach Łódzkich Spółce Targowej Sp. z o.o., al. Politechniki 4, 93-590 Łódź,
  • pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Za datę złożenia uważa się datę wpływu oferty do Spółki.

Od biegłego rewidenta oczekujemy, w szczególności: zbadania sprawozdania finansowego za 2017 rok, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 330 z późn. zm.) oraz normami wykonywania zawodu biegłego rewidenta, sporządzenia pisemnej opinii oraz raportu z badania tego sprawozdania.

Oferta powinna zawierać:

  • informacje o oferencie, tj.:
  • o formie prowadzonej działalności (aktualny odpis z właściwego rejestru),
  • aktualny odpis z rejestru biegłych rewidentów dla biegłych rewidentów wskazanych przez oferenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego,
  • oświadczenie o niezależności od badanej jednostki, zgodnie z art. 66 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
  • cenę (netto i brutto) za badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym, wraz z raportem z badania sprawozdania finansowego.
  • określenie składu zespołu prowadzącego badanie, z wyszczególnieniem osób posiadających uprawnienia biegłego rewidenta.

Oczekiwany termin przeprowadzenia badania wraz z przekazaniem opinii i raportu do dnia 30 kwietnia 2018 roku.

Dodatkowe informacje, w tym informacje o ilości dokumentów w danych obszarach, które mają być zbadane, zainteresowani mogą uzyskać u Głównego Księgowego Piotra Soszyńskiego, tel. 42 679 61 24, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .Bądź na bieżąco - zapisz się do newslettera!

Włącz swój javascript, aby przesłać ten formularz